Monitorujemy płatności oraz stan techniczny mieszkania

Announcement Date: 8 września 9999

W trakcie trwania najmu kontrolujemy płatności związane z czynszem i opłatami eksploatacyjnymi. Monitorujemy stan techniczny mieszkania, nadzorujemy wszelkie prace remontowe czy konserwacyjne.