Monitorujemy płatności oraz stan techniczny mieszkania

W trakcie trwania najmu kontrolujemy płatności związane z czynszem i opłatami eksploatacyjnymi. Monitorujemy stan techniczny mieszkania, nadzorujemy wszelkie prace remontowe czy konserwacyjne.