Zajmujemy się bieżącym serwisem, naprawami i remontami

Dokonujemy napraw, usuwamy awarie, szybko reagujemy na niepokojące sygnały ze strony najemców. Rozwiązujemy problemy utrudniające użytkowanie mieszkania. Kontaktujemy się z lokatorami.